PhD-képzés

Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola

A kari tudományos tevékenység legfontosabb szervezete a Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola, amely 2002 óta végleges akkreditációval működik és öt program keretében végzi munkáját:

 • F1 Faanyagtudomány
 • F2 Fafeldolgozási technológiák
 • F3 Faszerkezetek
 • F4 Rosttechnikai tudományok
 • F5 Informatika a faiparban
 • F6 Menedzsment a faiparban

A képzésben a Simonyi Károly Kar intézetei mellett az Erdőmérnöki Kar három, a Közgazdaságtudományi Kar két intézete vesz részt. A képzés három formája a nappali, levelező és egyéni.
A doktori képzés sajátossága, hogy az erdő csodálatos termékének, a fának a megismerését, feldolgozását, hasznosítását, újrahasznosítását igyekszik tudományos alapokra helyezve kutatni. Ennek során az alaptudományok, alkalmazott tudományok és gyakorlati ismeretek kutatását tűzte ki célul.
Szoros kapcsolatban van az erdészettel, a fa megtermelésével, a műszaki tudományokkal, a fa feldolgozásával, így természetessé teszi a komplex kutatói gondolkozást.
A Doktori Iskola személyi feltételei nagyon jók, hiszen az egész ország faanyaggal foglalkozó tudósai végzik az oktatást. A hazai fakutatók mellett számos külföldi profeszszor segítette és segíti a képzést.

 

Intézetünk a Doktori képzésben az alábbi tárgyakkal szerepel:

 • A faforgácsolás elmélete (Prof. Dr. Csanády Etele)

 • Faiparban alkalmazott légtechnikai berendezések elmélete: (Prof. Dr. Varga Mihály)

 • Faipari gépek és anyagmozgató berendezések méréstechnikai kérdései (Prof. Dr. Csanády Etele)

 • CNC megmunkáló központok, ipari robotok mechanikai viselkedése és programozástani kérdései (Prof. Dr. Csanády Etele)

 

Jelenleg az alábbi PhD hallgatók vannak az intézetben.

 

 • Konrád Krisztina nappali tagozatos
 • Kovács Péter nappali tagozatos
 • Molnár Zsolt nappali tagozatos
 • Borsos Gergely levelező tagozatos
 • Farkas János levelező tagozatos
 • Mester Sándor levelező tagozatos
 • Móricz Balázs levelező tagozatos
 • Németh Gábor levelező tagozatos