Intézet

 

Faipari Gépészeti  Intézet tevékenységei

 

 

Az Intézet négy nagy területtel foglalkozik: a gépészet, a mechatronika, az anyagszállítás és az energetika témakörével. Az Intézet az elmúlt években új laboratóriumokat épített és a meglévőket is korszerűsítette, felújította. Ennek keretében a 2006. évben beindított – a FESTO Kft. támogatásával készült - mechatronikai laboratórium is bővítésre került, valamint új CAD-CAM-CNC, szerszámvizsgáló, metallográfiai, elméleti forgácsoló, energetikai és légtechnikai laboratóriumok kerültek kialakításra. A laboratóriumok a jövőben sikeresen szolgálhatják az oktatási, kutatási feladatokat és igény esetén továbbképzési lehetőséget is biztosítanak a régió vállalatai számára.

1.    Gépészet és üzemfenntartás

 • Faipari megmunkáló gépek szerkezeti, üzemeltetés és üzemfenntartás kérdései
 • CAD-CAM-CNC- és robottechnikai alkalmazott kutatások
 • Szerszámtechnikai, szerszámgazdálkodási, szerszámfejlesztési (pl: elszívási hatékonyság növelésével összefüggő szerszámkialakítási fejlesztések) és intelligens szerszámtechnikai kutatások
 • Szerszám életpálya nyomon követése irható, olvasható chipek segítségével (RFID rendszer), adatok gyűjtése és feldolgozása
 • Modern gyártási és üzemfenntartási módszerek kutatása, új eljárások kidolgozása és bevezetése
 • Mechanikai megmunkálások hatékonyságát javító vizsgálatok és kutatások az alkalmazott anyagok és technológiák figyelembevételével, forgácsolási viszonyok elemzésével
 • Megmunkált felületek felületi minőségének kutatása
 • A felületi minőség és szerszám állapot összefüggésének vizsgálata 

2.    Anyagmozgatás, légtechnika és logisztika

 • Korszerű anyagmozgató berendezések és rendszerek kutatása és fejlesztése
 • Darabáruk, ömlesztett halmazok mozgatása és tárolása
 • Raktározási rendszerek
 • Regionális vállalati logisztikai ellátási, valamint beszállítói rendszerek kialakítása korszerű logisztikai módszerek és eszközök alkalmazásával (SIMUL8 szoftver)
 • Energiatakarékos, technológia rugalmas por-forgács elszívó rendszerek kutatása és fejlesztése, új méretezési módszerek kidolgozása
 • Por-forgács halmazok frakcióanalízise
 • Állapotfelügyeleti rendszer az üzembiztonság növelése, és a villamos energia-felhasználás csökkenés céljából

3.    Energetika

 • Energiahatékonysági kutatások, energiahatékony technológiák feltárása
 • Vállalati energiamérleg készítése és elemzése, energia audittal összefüggő szakmai tevékenység
 • Faipari hő hasznosító technológiák kutatása és vizsgálata különös tekintettel a felhasznált energia mennyiségére, az energiafelhasználás racionalizálásra, alternatív energiák faiparban történő alkalmazhatóságának vizsgálatára a CO2 kibocsátás csökkentése érdekében
 • Alternatív energiát (elsősorban napenergiát) hasznosító technológiák és berendezések kutatása és fejlesztése, sík, vákuum és fókuszáló napkollektor alkalmazásával
 •  Faipari üzemek biomassza rendszeren (faalapú mellékterméken) alapuló hő és villamos energiatermelés lehetőségének vizsgálata
 • Faalapú melléktermékek hasznosíthatóságának kérdései

4.    Mechatronika

 • A FESTO-val közösen oktatásokat tartunk a FESTO akkreditált tanfolyamait kínálva. Az ország legelső felsőoktatási intézményeként kaptuk meg a FACT címet.
 • Pneumatika alapjai : Alapvető pneumatikus ismeretek, levegő-előkészítés, kapcsolások, szerelési ismeretek, karbantartási, üzemeltetési ismeretek
 • Elektropneumatika: Elektromos pneumatikai ismeretek, javítás, hibakeresés
 • PLC technika alapjai: Digitális kapcsolások, programozási módszerek
 • Siemens S7 programozási alapjai, karbantartás, hibakeresés
 • Buszrendszerek az automatikában: ASI, ProfibuszDP terepi buszrendszerek alkalmazásának alapjai (eszközök részben állnak rendelkezésre, beszerzésre vár: buszrendszeres szelepsziget, szervo tengelyes Profibuszos vezérlés)
 • Szervo hajtástechnika alapjai
 • Automatizált kamerás mérőrendszerek alapjai: Rotoban alkalmazott mérések elméleti és gyakorlati alapjai
 • Bevezetés az arányos (proporcionál) hidraulikába
 • Szenzortechnika illetve ehhez kapcsolható szoftverek (vizualizáció, folyamatfelügyelet) alkalmazásának alapjai

5.    Ipari mérések és eszközeik

 • Megmunkáló gépek és központi por-forgácselszívó hálózatok villamos energia felhasználásának mérése
 • Környezeti és munkahelyi zajvizsgálat (akkreditált státuszban)
 • Munkahelyi porexpozíció mérése (akkreditált státuszban)
 • Pontforrások por-emisszió mérése
 •  Füstgáz elemző, tüzeléstechnikai paraméterek mérése
 • Gyakorlati áramlástani mérések (légsebesség, nyomás, hőmérséklet, nedvesség tartalom stb...)
 •  PIV Lézeres részecske sebességmező elemző mérőrendszer (Particle Image Velocimetry)
 • Gépbeállítással és üzemfenntartással összefüggő pontossági mérések lézer-interferométerrel
 • Szerszám él tartósság vizsgálatok
 • Szerszám vizsgálatok (geometriai felmérés, keménységmérés, mikrokeménység mérés
 •  National Instruments mérőrendszer alkalmazása különböző fizikai paraméterek egyidejű meghatározására
 • Erő és rezgés mérések
 • Szerszámok hő terhelésének mérése
 • Teljesítmény mérés
 •  Elektromos mennyiségek mérése