Intézetünk története

A faipari felsőfokú oktatás kezdete az erdészeti szakoktatással együtt fejlődött ki. Az erdészeti szakoktatás és ezen belül a faipari ismeretek oktatása először 1808-ban kapott önálló intézményt. 1808. január 5-én alapították meg az Erdészeti Tanintézetet, amely a Selmecbányai Bányászati Akadémia mellett működött. A Tanintézet 1846-ban betagozódott a Bányászati-Kohászati és Erdészeti Akadémiába. Mindkét intézményben oktatták már a fa feldolgozását, megmunkálását, a faanyag tulajdonságait.