A képzés főbb témakörei

·         áramlástani és hőtani alapismeretek

·         energetikai méréstechnika és elektrotechnika

·         műszaki ökonómiai, valamint környezeti és hulladékgazdálkodási ismeretek

·         energiagazdálkodás

·         épületgépészet, épületenergetika

·         aktív és passzív napenergia hasznosítás

·         biomassza energetikai hasznosítása

·         szél és geotermikus energiával összefüggő ismeretek

·         alternatív hajtóanyagok

·         energetikai gépekkel összefüggő ismeretek

·         projektfeladaton keresztül valós, komplex ismeretek

  

Szakdolgozat/diplomamunka

 

A hallgatók a képzési célhoz kapcsolódó elméleti vagy gyakorlati témából szakdolgozatot/diplomamunkát készítenek, amelyet egy-egy egyetemen belüli, illetve egyetemen kívüli szakértő bírál el. A szakdolgozatot/diplomamunkát valamely, a megújuló vagy alternatív energiaforrások, illetve energiatechnológia gyakorlati alkalmazására vonatkozó szakmai feladat alkotó módon történő feldolgozása. A szakdolgozat/diplomamunka elkészítésével a hallgató bizonyítja, hogy képes az elsajátított ismeretanyag önálló alkalmazására, az elvégzett tanulmányi munka és eredményeinek szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó konkrét műszaki-gazdasági feladatok kreatív megoldására, általában önálló szakmai feladat megoldására.

 

A szakdolgozat/diplomamunkát a hallgató témavezető irányításával magyar vagy idegen nyelven készítheti el. A diplomamunkának minden esetben tartalmaznia kell az idegen, illetve a magyar nyelven megírt összefoglalót, következtetéseket és ajánlásokat.

 

Záróvizsga

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

-          a tantervben előírt vizsgák és egyéb tanulmányi kötelezettségek teljesítése,

-          a tantervben előírt, legalább 120 kredit pont megszerzése,

-          egy EU nyelvből sikeres középfokú nyelvvizsga, illetve nyelvismeret igazolása,

-          szakdolgozat/diplomamunka elkészítése és sikeres megvédése

 

A záróvizsga részei:

-          a szakdolgozat/diplomamunka megvédése magyar vagy idegen nyelven,

-          a szakdolgozat/diplomamunka, valamint a záróvizsga tárgyköreiből komplex szóbeli vizsga sikeres letétele.

 

A záróvizsga tárgyai:

-        I. Biomassza (Biomassza hasznosítás I-II.)

-        II. Napenergia (Napenergia hasznosítás I-II.)

-        III. Egyéb megújuló energiák (Energetika, energiagazdálkodás; Geotermikus energetika; Szélenergetika; Alternatív hajtóanyagok, Kalorikus gépek)

 

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

A záróvizsga eredménye a szakdolgozat/diplomamunka megvédésére és a szóbeli vizsgára adott érdemjegyek átlaga két tizedes jegy pontossággal.